Hlavní obsah

reprodukce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (obrazu ap.) репроду́кция, ко́пияreprodukce obrazuрепроду́кция карти́ны
  2. (opakované podání) переска́з
  3. (napodobení, imitace) репроду́кция, ко́пия
  4. (znovuvybavení) воспроизведе́ние, репроду́кция
  5. (stálé obnovování, obnova) воспроизво́дство, воспроизведе́ниеekon. prostá/rozšířená reprodukceпросто́е/расши́ренное воспроизво́дство
  6. (biologické rozmnožování) размноже́ние