Hlavní obsah

myšlení

Vyskytuje se v

dokázat: Myslíš, že to dokážeš?Ду́маешь, что ты спра́вишься?

hnutí: hnutí mysliдуше́вное волне́ние

mysl: mít na mysli koho/coиме́ть в виду́ кого/что

dobře: myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́

jediný: myslet na jedinéду́мать об одно́м

myslet si: Co si o tom myslíš?Что ты об э́том ду́маешь?

těžkopádný: těžkopádné myšleníнеповоро́тливый ум

vážně: Myslíte to vážně?Вы э́то серьёзно?, Вы так серьёзно ду́маете?

proti: Je mi to proti mysli.Э́то мне не по нутру́.

se, si: Moc si o sobě myslí.Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.

vždyť: Vždyť jsem si to myslel!Так я и ду́мал!

z, ze: Sejde z očí, sejde z mysli.С глаз доло́й, из се́рдца вон.

ввиду́: mít na mysliиме́ть ввиду́

забы́ть: Nesmíš na to ani (po)myslet.Забу́дь и ду́мать об э́том.

па́дать: klesat na mysliпа́дать ду́хом

вид: Koho konkrétně máš na mysli?Кого́ и́менно ты име́ешь в виду́?

всплыть: vytanout na mysli, vybavit seвсплыть в па́мяти

ду́мать: hodně si o sobě mysletмно́го о себе́ ду́мать

каза́ться: Myslel jsem si, že má pravdu.Мне каза́лось, что он прав.

подразумева́ться: Tím se rozumí/myslí...Под э́тим подразумева́ется...

позво́лить: Myslí si, že mu všechno projde.Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.

вон: Sejde z očí, sejde z mysli.С глаз доло́й из се́рдца вон.

доло́й: Sejde z očí, sejde z mysli.С глаз доло́й, из се́рдца вон.

myslet: Na co myslíš?О чём ты ду́маешь?