Hlavní obsah

mez

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hranice - působnosti ap.) грани́ца, преде́лv mezích možnostíв преде́лах допусти́могоpráv. v mezích zákonaв ра́мках зако́на
  2. meze (omezení prostoru) грани́цы, преде́лы
  3. (v polích ap.) межа́

Vyskytuje se v

čtyři: mezi čtyřma očimaс гла́зу на́ глаз

mezi: chodit mezi lidiбыва́ть на лю́дях

pevnost: tech. mez pevnostiпреде́л про́чности

domluvit se: domluvit se mezi sebouдоговори́ться ме́жду собо́й

konec: Mezi námi je konec.Ме́жду на́ми всё ко́нчено.

překlenout: překlenout propast mezi čímпреодоле́ть про́пасть ме́жду чем

překročení: překročení mezíвы́ход за преде́лы

překročit: překročit meze slušného chováníперейти́ грани́цы прили́чия

přerůst: přerůst mezвы́йти из ра́мок

rozdělit: rozdělit práci mezi spolupracovníkyраспредели́ть рабо́ту ме́жду сотру́дниками

řadit: řadit koho mezi své přáteleотноси́ть кого к свои́м друзья́м, счита́ть кого свои́м дру́гом

slušnost: v mezích slušnostiв преде́лах прили́чия

vyšvihnout se: vyšvihnout se mezi elituвы́йти в верхи́ (о́бщества)

zařadit se: zařadit se mezi dobrovolníkyзачи́слиться в доброво́льцев

balancovat: balancovat mezi životem a smrtíбаланси́ровать на гра́ни жи́зни и сме́рти

číst: číst mezi řádky vnímat skrytý smyslчита́ть ме́жду строк

hovořit: hovořit s kým mezi čtyřma očimaговори́ть с кем с гла́зу на глаз

král: Mezi slepými jednooký králem.В слепо́м ца́рстве криво́й царь.

nebe: mezi nebem a zemíме́жду не́бом и землёй

oko: mezi čtyřma očimaтет-а-те́т, с гла́зу на глаз

patřičný: držet koho v patřičných mezíchдержа́ть кого в надлежа́щих ра́мках

proklouznout: proklouznout mezi prstyпроскользну́ть ме́жду па́льцев

prst: proklouznout komu mezi prstyпроскользну́ть у кого ме́жду па́льцев

překračovat: To překračuje všechny meze!Э́то перехо́дит все грани́цы!

řádek: číst mezi řádkyчита́ть ме́жду строк

stěna: mezi čtyřmi stěnamiв четырёх стена́х

zub: procedit mezi zubyпроцеди́ть сквозь зу́бы

mez: mezeomezení prostoru грани́цы, преде́лы