Hlavní obsah

kdo

Zájmeno

  1. (v otázce na osobu ap.) ктоKdo to udělal?Кто э́то сде́лал?
  2. (zastupuje jména osob ap.) ктоkdo s kohoкто сильне́е, кто кого́
  3. (někdo, kdokoli) кто, кто-нибу́дь

Vyskytuje se v

fandit: Komu fandíš?За кого́ боле́ешь?

moct: Kdo za to může?Кто винова́т?

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Я не зна́ю к кому́ мне обрати́ться.

pro: Kdo je pro?Кто за?

prosit: Kdo ti to, prosím tě, řekl?Поми́луй, кто тебе́ э́то сказа́л?

řada: Kdo je na řadě?Чья о́чередь?

umýt: Kdo umyje nádobí?Кто помо́ет посу́ду?

vinný: Kdo je vinen?Кто винова́т?

volat: Kdo volá?Кто звони́т?

zajímat: Koho to zajímá?Кого́ э́то интересу́ет?

: Ať si kdo chce co chce říká.Пусть говоря́т, что хотя́т.

bát se: Kdo se bojí, nesmí do lesa.Волко́в боя́ться, в лес не ходи́ть.

čest: S kým mám tu čest?С кем име́ю честь?

dočkat se: Kdo si počká, ten se dočká.Кто ждёт, тот дождётся.

dřív: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.Чей черёд, тот и берёт.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.

počkat: Kdo si počká, ten se dočká.Кто ждёт, тот дождётся., К тому́, кто ждёт, всё придёт.

riskovat: Kdo neriskuje, nevyhraje.Кто не риску́ет - тот не вы́игрывает.

rychle: Kdo rychle dává, dvakrát dává.Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.

shůry: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.Бог не даст - нигде́ не возьмёшь.

slyšet: Kdo to jakživ slyšel.Где э́то слы́хано.

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дний.

smět: Kdo se bojí, nesmí do lesa.Волко́в боя́ться - в лес не ходи́ть.

souhlasit: Kdo mlčí, souhlasí.Молча́ние - знак согла́сия.

ten, ta, to: Kdo lže, ten krade.Кто лжёт, тот и крадёт.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Что посе́ешь, то и пожнёшь., Как посте́лешь, так и поспи́шь.

zachránit se: Zachraň se, kdo můžeš!Спаса́йся, кто мо́жет!

zvědavý: Kdo je zvědavý, bude brzo starý.Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.

kdo: kdo s kohoкто сильне́е, кто кого́