Hlavní obsah

děj

Vyskytuje se v

děj: chemický dějхими́ческий проце́сс

dělo: protiletadlové/protitankové děloзени́тное/противота́нковое ору́дие

hůř: čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

přídavek: přídavky na dětiпосо́бие на дете́й

příspěvek: příspěvek na dětiпосо́бие на дете́й

dál: (dívat se) do dáli(смотре́ть) вдаль

dít se: Co se tu děje?Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dozor: nechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

harpunový: harpunové děloгарпу́нная пу́шка

hlídat: hlídat dětiнаблюда́ть за детьми́

izobarický: izobarický dějизоба́рный проце́сс

jít: Pojď(te) dál.Проходи́(те), пожа́луйста.

neděle: v neděliв воскресе́нье

odvézt: odvézt děti do školkyотвезти́ дете́й в са́дик

postarat se: postarat se o dětiпозабо́титься о де́тях

protiletadlový: protiletadlové děloзени́тное ору́дие

zanechat: zanechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

doskákat: přísl. Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ бог даёт.

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

лю́лька: autosedačka (pro nejmenší děti)автомоби́льная лю́лька

пу́шка: protiletadlové děloзени́тная пу́шка

самохо́дный: samohybné děloсамохо́дная пу́шка

воскресе́нье: v neděliв воскресе́нье

да́же: Všichni utichli, dokonce i děti.Все прити́хли, да́же де́ти.

да́льше: Pokračuj!, Dál!Продолжа́йте да́льше!

о: starat se o dětiзабо́титься о де́тях

пусти́ть: pustit děti do divadlaпусти́ть дете́й в теа́тр

располага́ться: Pojďte dál a udělejte si pohodlí!Проходи́те и располага́йтесь!

ста́рше: pro děti od 6 letдля дете́й ста́рше 6 лет

твори́ться: Co se tu děje?Что тут твори́тся?

учи́ть: učit děti plavatучи́ть ребя́т пла́ванию/пла́вать

де́тка: malé děti, malé starostiма́ленькие де́тки - ма́ленькие бе́дки

колоко́льня: nevidět dál, než na špičku svého nosuсо свое́й колоко́льни смотре́ть

продолжа́ться: Život jde dál.Жизнь продолжа́ется.

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.