Hlavní obsah

це́лью

Vyskytuje se v

пораже́ние: zasažení cíleпораже́ние це́ли

зада́ться: být cílem, dát si za cíl coзада́ться це́лью

идти́: směřovat k určenému cíliидти́ к наме́ченной це́ли

основно́й: hlavní cílосновна́я цель

cíl: voj. strategický cílстратеги́ческая цель

účel: k tomu účeluдля э́той це́ли

určení: příslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobuобстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствия

zájezd: pobytový zájezdпое́здка с це́лью о́тдыха

dojet: dojet do cíleприе́хать к це́ли

důvod: z bezpečnostních důvodůв це́лях безопа́сности

klást: klást si za cílста́вить себе́ це́лью

minout: minout cílне попа́сть в цель

mířit: mířit na cílме́титься в цель

trefa: přesná trefaто́чное попада́ние в цель

trefit: trefit cílпопа́сть в цель

vedle: střílet vedleбить ми́мо це́ли, промахну́ться

vražda: loupežná vraždaуби́йство с це́лью грабежа́

vytyčit: vytyčit si cílпоста́вить себе́ цель

zásah: přímý zásahпрямо́е попада́ние, накры́тие це́ли

prostředek: Účel světí prostředky.Цель опра́вдывает сре́дства.

цель: Účel světí prostředky.Цель опра́вдывает сре́дства.