Hlavní obsah

cíl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (místo, předmět ap.) цельzasažení cíleпораже́ние це́лиvoj. strategický cílстратеги́ческая цель
  2. (úmysl, účel) цель, наме́рение

Vyskytuje se v

dojet: прие́хать к це́лиdojet do cíle

klást: ста́вить себе́ це́льюklást si za cíl

minout: не попа́сть в цельminout cíl

mířit: ме́титься в цельmířit na cíl

přiběhnout: прибежа́ть пе́рвым к фи́нишуpřiběhnout do cíle jako první

trefit: попа́сть в цельtrefit cíl

vytyčit: поста́вить себе́ цельvytyčit si cíl

пораже́ние: пораже́ние це́лиzasažení cíle

зада́ться: зада́ться це́льюbýt cílem, dát si za cíl co

идти́: идти́ к наме́ченной це́лиsměřovat k určenému cíli

основно́й: основна́я цельhlavní cíl

про́мах: дать про́махminout cíl, netrefit

cíl: стратеги́ческая цельvoj. strategický cíl