Hlavní obsah

сли́шком

Vyskytuje se v

расхо́довать: To auto strašně žere.Э́та маши́на сли́шком мно́го расхо́дует.

daleko: zajít příliš dalekoзайти́ сли́шком далеко́

dvakrát: Není mi dvakrát dobře.Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.

moc: Moc si dovoluje.Он сли́шком себе́ позволя́ет.

přestávat: To už přestává všechno!Э́то уже́ сли́шком!

troufat si: Moc si troufáš!Ты сли́шком мно́го себе́ позволя́ешь!

vzít si: vzít si co (příliš) k srdciприня́ть (сли́шком) бли́зко к се́рдцу

pozdě: příliš pozděсли́шком по́здно

příliš: Znám tě příliš dobře.Я сли́шком хорошо́ тебя́ зна́ю.

se, si: Moc si o sobě myslí.Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.

tabák: To je trochu silný tabák.Э́то уже́ сли́шком.

trochu: To už je trochu moc.Э́то уже́ сли́шком/чересчу́р.

vrchol: To už je vrchol!Э́то уже́ сли́шком!

zacházet: zacházet příliš dalekoзаходи́ть сли́шком далеко́

сли́шком: To už je moc.Э́то уже́ сли́шком.