Hlavní obsah

семейный

Vyskytuje se v

бюдже́т: rodinný rozpočetсеме́йный бюдже́т

пра́во: volební/pracovní/rodinné právoизбира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́во

упако́вка: rodinné baleníсеме́йная упако́вка

торжество́: rodinná slavnost, rodinný svátekсеме́йное торжество́

balení: ekonomické/rodinné baleníэкономи́чная/семе́йная упако́вка

podnik: státní/soukromý/rodinný podnikгосуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тие

poměr: rodinné poměryсеме́йные обстоя́тельства

právo: práv. občanské/rodinné/trestní právoгражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́во

svazek: manželský/rodinný svazekбра́чный/семе́йный сою́з

výchova: předškolní/školní/rodinná výchovaдошко́льное/шко́льное/семе́йное воспита́ние

album: rodinné albumсеме́йный альбо́м

dům: rodinný dům(одно)семе́йный дом

firma: poradenská/zprostředkovatelská/rodinná firmaконсультати́вная/посре́дническая/семе́йная фи́рма

hádka: manželské hádkyсеме́йные ссо́ры

klenot: rodinný klenotсеме́йная драгоце́нность

oslava: rodinná oslavaсеме́йное торжество́, семе́йный пра́здник

rodinný: rodinný rozpočetсеме́йный бюдже́т

stav: rodinný stavсеме́йное положе́ние

typ: rodinný typсеме́йный тип

úzký: v úzkém rodinném kruhuв те́сном семе́йном кругу́

zázemí: rodinné zázemíсеме́йный тыл

семе́йный: rodinný krbсеме́йный оча́г