Hlavní obsah

семе́йный

Vyskytuje se v

бюдже́т: семе́йный бюдже́тrodinný rozpočet

пра́во: избира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo

упако́вка: семе́йная упако́вкаrodinné balení

торжество́: семе́йное торжество́rodinná slavnost, rodinný svátek

семе́йный: семе́йный оча́гrodinný krb