Hlavní obsah

нева́жно

Příslovce

  1. nevalně, ne příliš dobřeНева́жно себя́ чу́вствую.Není mi moc dobře.Дела́ иду́т нева́жно.Nedaří se.
  2. není důležité, nevadí

Vyskytuje se v

суть: (to) není důležité, (to) nevadíне суть ва́жно

бо́лее: důležitějšíбо́лее ва́жно

ва́жно: Je to velmi důležité.Э́то о́чень ва́жно.

жи́зненно: životně důležitýжи́зненно ва́жный

затро́нуть: naťuknout důležitou otázkuзатро́нуть ва́жный вопро́с

кра́йне: Je to mimořádně důležité.Э́то кра́йне ва́жно.

нева́жно: Není mi moc dobře.Нева́жно себя́ чу́вствую.

vadit: To nevadí!Ничего́ стра́шного! Э́то не ва́жно!, Э́то пустяки́!, Э́то не беда́!

zvíře: velké zvíře prominentва́жная пти́ца, больша́я ши́шка

životně: med. životně důležité orgányжи́зненно ва́жные о́рганы

důležitý: To není důležité.Э́то не ва́жно.

nevalný: mít nevalné mínění o kom/čemбыть нева́жного мне́ния о ком/чём

sejít: Na tom nesejde.Э́то не ва́жно.

závažný: závažný nedostatekва́жный недоста́ток

zvítězit: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.Не (ва́жно) победи́ть, а приня́ть уча́стие.

ва́жный: velké zvířeва́жная пти́ца