Hlavní obsah

мину́та

Vyskytuje se v

мину́та: minuta ticha za mrtvéмину́та молча́ния

подложи́ть: nastražit bombu, přen. udělat podraz, podrazit kohoподложи́ть ми́ну кому под кого

сей: každou chvíli, honemсию́ мину́ту/секу́нду

опозда́ние: pětiminutové zpožděníопозда́ние на пять мину́т

chvíle: v první chvíliв пе́рвую мину́ту, в пе́рвый моме́нт

chvilka: ve slabé chvilceв мину́ту сла́бости

každý: každou chvíliс мину́ты на мину́ту, в любо́й моме́нт

nestřežený: v nestřežené chvíliв неожи́данный моме́нт, в мину́ту рассе́янности

posedět: Chvíli neposedí!Ни мину́ты не посиди́т споко́йно!, Весь как на иго́лках!

slabý: ve slabé chvíliв мину́ту сла́бости

čtvrt: za čtvrt hodinyче́рез пятна́дцать мину́т

chvilička: na chviličkuна па́ру мину́т

interval: v intervalu 5 minutс интерва́лом в 5 мину́т

mina: šlápnout na minuнаступи́ть на ми́ну

minuta: na pár minutна па́ру мину́т

otáčka: otáčky za minutuоборо́ты/число́ оборо́тов в мину́ту

poslední: Zbývají poslední minuty.Оста́лись счи́танные мину́ты.

před, přede: 5 minut před odjezdemпять мину́т до отъе́зда

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají o deset minut.Мои́ часы́ спеша́т на де́сять мину́т.

váhat: Neváhal ani minutu.Не ме́длил ни мину́ты.

dvanáct: za pět minut dvanáct v poslední chvíliв (са́мую) после́днюю мину́ту

sem: chvilka sem, chvilka tamмину́той бо́льше, мину́той ме́ньше