Hlavní obsah

schief

Vyskytuje se v

geraten: dostat se na šikmou plochuauf die schiefe Bahn geraten

Zahn: křivé/zdravé/falešné zubyschiefe/gesunde/falsche Zähne

erhalten: udělat si zkreslený obrázek o kom/čemein schiefes Bild von j-m/etw. erhalten

hängen: Obraz visí nakřivo.Das Bild hängt schief.

křivý: křivý úsměvschiefes Lächeln

rovina: fyz. nakloněná rovinaschiefe Ebene

šikmý: šikmá střecha domuschiefes Hausdach

zkreslený: mít zkreslený obraz o čemein schiefes Bild von etw. haben

zvrhnout se: Syn se na vojně zvrhl.Der Sohn ist während des Wehrdienstes auf die schiefe Bahn geraten.

plocha: dostat se na šikmou plochuauf die schiefe Bahn kommen

tvrdě: přen. tvrdě narazit u kohobei j-m schief auflaufen

Bahn: dostat se na šikmou plochuauf die schiefe Bahn geraten/kommen