Hlavní obsah

der Wuchs

Vyskytuje se v

Gras: slyšet trávu růstdas Gras wachsen hören

Kraut: proti komu/čemu není lékugegen j-n/etw. ist kein Kraut gewachsen

Pfeffer: Ať jde do háje/k čertu/k šípku!, Ať si zůstane, kde je!Der kann bleiben/hingehen, wo der Pfeffer wächst.

Schnabel: mluvit, jak člověku zobák narostlreden/sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist

wachsen: nemít na koho/co, nevědět si rady s kým/čímj-m/etw. nicht gewachsen sein

abdrücken: obtisknout klíč do voskuden Schlüssel in Wachs abdrücken

Bart: nechat si narůst vousysich einen Bart wachsen lassen

brutalita: Brutalita dětí roste.Die Kinderbrutalität wächst.

knír: nechat si růst knírsich einen Schnurrbart wachsen lassen

namazaný: Lyžař měl špatně namazáno.Der Skiläufer hat falsch gewachst.

neustále: neustále přibírat/růstständig zunehmen/wachsen

planě: planě rostoucíwild wachsend

povyrůst: Dítě už povyrostlo.Das Kind ist schon gewachsen.

rozrůst se: Strom se mohutně rozrostl.Der Baum ist mächtig gewachsen.

růst: nechat si narůst vousysich einen Bart wachsen lassen

tuhnout: Vosk tuhne.Das Wachs wird fest.

ztuhnout: Vosk rychle ztuhl.Das Wachs wurde schnell fest.

slyšet: přen. slyšet trávu růstdas Gras wachsen hören, die Flöhe husten hören

tráva: přen. slyšet trávu růstdas Gras wachsen hören

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal ...Wie aus dem Boden gewachsen ..., Wie vom Himmel gefallen ...

zobák: Mluv, jak ti zobák narost.Sprich, wie dir der Schnabel gewachsen ist.

bleiben: kdo (si) může zůstat tam, kde jej. kann bleiben, wo der Pfeffer wächst