Hlavní obsah

neustále

Vyskytuje se v

napětí: unter ständigem Stress stehenžít v neustálém napětí

neustálý: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

sužovat: j-n mit ständigen Vorwürfen plagensužovat koho neustálými výčitkami

týrat: j-n mit ständigen Vorwürfen quälentýrat koho neustálými výčitkami

vtírat se: Zweifel drängten sich ihm ständig auf.Neustále se mu vtíraly pochybnosti.

Angst: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

neustále: ständig zunehmen/wachsenneustále přibírat/růst