Hlavní obsah

Wuchs

Vyskytuje se v

Gras: das Gras wachsen hörenslyšet trávu růst

Kraut: gegen j-n/etw. ist kein Kraut gewachsenproti komu/čemu není léku

Pfeffer: Der kann bleiben/hingehen, wo der Pfeffer wächst.Ať jde do háje/k čertu/k šípku!, Ať si zůstane, kde je!

Schnabel: reden/sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen istmluvit, jak člověku zobák narostl

wachsen: j-m/etw. nicht gewachsen seinnemít na koho/co, nevědět si rady s kým/čím

abdrücken: den Schlüssel in Wachs abdrückenobtisknout klíč do vosku

Bart: sich einen Bart wachsen lassennechat si narůst vousy

bleiben: j. kann bleiben, wo der Pfeffer wächstkdo (si) může zůstat tam, kde je