Hlavní obsah

Rechnung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. auf j-s Rechnung kommen jít na čí účet

Vyskytuje se v

Rechnung: jít na čí účetauf j-s Rechnung kommen

Strich: udělat komu čáru přes rozpočetj-m einen Strich durch die Rechnung machen

Betrag: účet ve výši 100 eureine Rechnung im Betrag(e) von 100 Euro

irrtümlich: Omylem ten účet zaplatila dvakrát.Sie hat die Rechnung irrtümlich zweimal bezahlt.

nachsehen: zkontrolovat účetdie Rechnung nachsehen

Richtigkeit: zkontrolovat správnost výpočtudie Richtigkeit der Rechnung überprüfen

stimmen: Účet nesouhlasí.Die Rechnung stimmt nicht.

gehen: Účet jde na mě.Die Rechnung geht auf mich.

běžný: fin. běžný účetlaufendes Konto/laufende Rechnung

pro forma: ekon. pro forma fakturadie Pro-forma-Rechnung

vystavení: odb. vystavení fakturydie Ausstellung einer Rechnung

mastný: platit mastný účeteine gesalzene Rechnung zahlen

seknout se: seknout se při výpočtubei der Rechnung einen Schnitzer machen

účet: vystavit účetdie Rechnung ausstellen

účtenka: předložit účtenkudie Rechnung vorweisen

vyrovnat: vyrovnat účeteine Rechnung begleichen

čára: udělat komu čáru přes rozpočetj-m einen Strich durch die Rechnung machen

alt: vyrovnat starý účet s kým oplatiteine alte Rechnung mit j-m begleichen