Hlavní obsah

Pfennig

Der, podstatné jméno~s, ~e

Vyskytuje se v

zehn: nestát za zlámanou grešlikeine zehn Pfennig(e) wert sein

Pfennig: nestát (ani) za zlámanou grešlikeinen Pfennig wert sein