Hlavní obsah

životně

Příslovce

  • lebens-životně důležitýlebenswichtig

Vyskytuje se v

minimum: životní minimumdas Existenzminimum

náklad: životní nákladydie Lebenshaltungskosten

ochrana: ochrana životního prostředíder Umweltschutz

partner: životní partnerder Lebenspartner

požadavek: životní požadavkydie Lebensanforderungen

pravidlo: životní pravidlodie Lebensregel

prostředí: devastace životního prostředídie Umweltzerstörung

role: životní roledie Lebensrolle

úroveň: vysoká životní úroveňein hoher Lebensstandard

znečištění: znečištění životního prostředídie Umweltverschmutzung

životní: životní partnerder Lebenspartner

drama: životní dramaein Lebensdrama

druh: hledat životního druhaeinen Lebenspartner suchen

pohoda: životní/duševní pohodadas Lebensbehagen/innerliche Behagen

pojednávat: V článku pojednává o ochraně životního prostředí.In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.

práce: (celo)životní prácedie Lebensarbeit

slučovat se: To se neslučuje s mými životními zásadami.Das ist nicht in Einklang mit meinen Lebensprinzipien.

truchlivý: truchlivý životní příběhtrauervolle Lebensgeschichte

versus: globalizace versus životní prostředíGlobalisierung versus Umwelt

završit: Završil své životní dílo.Er hat sein Lebenswerk vollendet.

zkušenost: životní zkušenostidie Lebenserfahrungen

zrychlit se: Životní tempo se zrychlilo.Das Lebenstempo beschleunigte sich.

zvýšit: zvýšit životní úroveňden Lebensstandard erhöhen

životně: životně důležitýlebenswichtig