Hlavní obsah

nepovolený

Vyskytuje se v

povolit: povolit (se)šroub, struna ap. allentarsi, rozvázat se slacciarsi, sval ap. rilassarsi

maximální: maximální povolená rychlostlimite di velocità

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostlimite di velocità

oprať: přitáhnout/povolit opratětirare/liberare le redini

pobyt: povolení k (dočasnému) pobytupermesso di soggiorno

povolení: udělit komu povolení k čemuconcedere/accordare a q il permesso di qc

povolený: maximální povolená rychlostvelocità massima consentita

pracovní: pracovní povolenípermesso di lavoro

prohlídka: práv. povolení k domovní prohlídcedecreto di perquisizione domiciliare

překročení: překročení (povolené) rychlostieccesso di velocità

stavební: stavební povolenípermesso di costruzione, concessione edilizia

překročit: překročit povolenou rychlostsuperare il limite di velocità

abusivismo: nezákonná výstavba, výstavba bez stavebního povoleníabusivismo edilizio

accordare: udělit/poskytnout povoleníaccordare un permesso

allargare: povolit (si) pásekallargare la cinta

autorizzare: nepovolený, neschválenýnon autorizzat|o/-a

autorizzazione: povolení k stíhání pachateledir. autorizzazione a procedere

caccia: zákaz/povolení lovudivieto/permesso di caccia

concessione: stavební povoleníconcessione edilizia

eccesso: překročení povolené rychlostieccesso di velocità

frodo: načerno (prováděný), nedovolený, bez povolení lov ap.di frodo

lavoro: pracovní povolenípermesso di lavoro

morso: povolit komu opratěpřen. allentare il morso a q

negare: zamítnout povolenínegare l'autorizzazione

permesso: povolení k pobytudir. permesso di soggiorno

perquisizione: povolení/příkaz k prohlídcedir. mandato/ordine di perquisizione

soggiorno: povolení k pobytupermesso di soggiorno

venire: odejít, přen. utrhnout se, povolit, uvolnit se něco připevněného, pustit skvrna ap.venire via

ottenere: Nezískal povolení.Non ha ottenuto il permesso.

procurarsi: obstarat si povolení k čemuprocurarsi il permesso per qc

scadere: Zítra mi vyprší povolení.Domani scadrà il mio permesso.

briglia: povolit/přitáhnout uzdu komuallentare/tirare le briglie a q

lecito: být dovolený, fare qc smět, mít povoleno coessere lecito