Hlavní obsah

malattia

Podstatné jméno ženské

  1. di q/qc nemoc, onemocnění, choroba koho/čehomalattie della pelle/dello stomacoonemocnění kůže/žaludkumalattia professionale/del lavoronemoc z povoláníessere in malattiabýt na nemocenskéindennità di malattianemocenské dávky za ušlou mzdumalattia del sonnospavá nemoc
  2. (špatná) vlastnost, zlozvyk závist ap.
  3. di qc neduh čeho

Vyskytuje se v

aspettativa: zdravotní volnoaspettativa per malattia

benessere: civilizační chorobymalattie del benessere

cassa: zdravotní pojišťovnacassa malattia

certificato: neschopenkacertificato di malattia

congedo: nemocenská doba, zdravotní volnocongedo per malattia

cutaneo: kožní chorobymalattie cutanee

cute: kožní onemocněnímalattie della cute

ereditario: dědičná nemocmalattia ereditaria

letale: smrtelná nemocmalattia letale

manifestazione: projevy nemoci/citumanifestazioni d'una malattia/di affetto

mortale: smrtelná nehoda/nemocincidente/malattia mortale

nervoso: nervové poruchymalattie nervose

occhio: oční chorobymalattie degli occhi

organico: orgánové onemocněnímed. malattia organica

origine: původ nemociorigine della malattia

pelle: kožní chorobyle malattie della pelle

prevenire: předcházet onemocněníprevenire la malattia

professionale: nemoc z povolánímalattia professionale

psichiatrico: psychiatrické onemocněnímalattia psichiatrica

sessualmente: pohlavně přenosné/přenášené chorobymalattie sessualmente trasmesse

sistemico: systémové nemocimed. malattie sistemiche

tumorale: nádorové onemocněnímalattia tumorale

vecchiaia: nemoci stáří, stařecké nemocimalattie della vecchiaia

venereo: pohlavní chorobamalattia venerea

affilare: Po nemoci byl pohublý v obličeji.La malattia gli ha affilato il viso.

afflosciare: Nemocí zeslábl.La malattia lo ha afflosciato.

manifestarsi: Nemoc se projevuje různými způsoby.La malattia si manifesta in vari modi.

minare: Nemoc mu podlomila zdraví.Una malattia ha minato la sua salute.

obbligare: Nemoc jej upoutala na lůžko.La malattia l'ha obbligato a stare a letto.

paralizzare: Po nemoci ochrnul.La malattia l'ha paralizzato.

processo: průběh nemociprocesso di una malattia

borrelióza: lymeská borreliózamalattia di Lyme

civilizační: civilizační chorobymalattie del benessere

dědičný: dědičná nemocmalattia ereditaria

choroba: smrtelná chorobamalattia letale

kožní: kožní choroba/onemocněnímalattia cutanea/dermatologica

nádorový: nádorové onemocněnímalattia tumorale, tvorba nádorů med. neoplasia

nemoc: pro nemoc, z důvodu nemocia causa di malattia

nemocenský: nemocenské pojištěníassicurazione malattia, systém správy cassa mutua

neschopenka: jít na neschopenkumettersi in malattia

onemocnění: dětská onemocněnímalattie dei bambini

plicní: med. plicní chorobymalattie polmonari

pohlavně: med. pohlavně přenosné nemocimalattie sessualmente trasmissibili

pohlavní: med. pohlavní chorobymalattie veneree/sessualmente trasmesse

potvrzení: potvrzení o pracovní neschopnosticertificato di malattia

přenos: přenos viru/nemoci rozšířenítrasmissione di un virus/una malattia

přenosný: pohlavně přenosné chorobymalattie sessualmente trasmissibili

smrtelný: smrtelná nemocmalattia mortale

spavý: med. spavá nemocmalattia del sonno

stáří: nemoci stářímalattie della vecchiaia

tropický: tropické nemocimalattie tropicali

vážný: vážná chorobagrave malattia

výškový: med. výšková nemocmalattia delle altitudini

zamezit: zamezit šíření nemociprevenire la diffusione della malattia

hlásit se: Hlásí se první příznaky nemoci.Si stanno manifestando i primi sintomi della malattia.

otřepat se: Otřepal se z nemoci rychle.Si è ripreso velocemente dalla malattia.

postupovat: Nemoc stále postupovala.La malattia continuava a progredire.

projevovat se: Nemoc se projevuje vyrážkou...La malattia si manifesta con un'eruzione...

průběh: průběh nemoci/zápasucorso della malattia/partita

předstírat: předstírat nemocsimulare la malattia

vyskytovat se: Tato nemoc se vyskytuje v Africe.Questa malattia è presente in Africa.

závažný: závažné onemocněnímalattia grave

zdlouhavý: zdlouhavá nemocmalattia protratta

malattia: onemocnění kůže/žaludkumalattie della pelle/dello stomaco