Hlavní obsah

vědomý

Vyskytuje se v

na: vzít koho/co na vědomíprendre qqn en considération

ztratit: ztratit vědomíperdre connaissance

nabýt: nabýt vědomíreprendre ses esprits

collectif: inconscient collectifkolektivní nevědomí

conscience: perdre de conscienceztratit vědomí

conscience: En mon âme et conscience.Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

esprit: perdre ses espritsomdlít, ztratit vědomí

connaissance: perdre connaissanceztratit vědomí

connaissance: reprendre connaissancepřijít k vědomí, (znovu) nabýt vědomí

reprendre: reprendre connaissancepřijít k sobě, nabýt vědomí

acte: prendre acte de qqchzapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat co

acte: dont acteskončeno a podepsáno závěr protokolu, bereme na vědomí

âme: en mon âme et consciencepodle mého nejlepšího svědomí a vědomí

porter: porter qqch à la connaissance de qqndát komu na vědomí co, oznámit komu co