Hlavní obsah

umění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umělecká tvorba) art mvýtvarná uměníarts m pl plastiquesdějiny uměníhistoire f de l'art
  2. (výtvor) art m
  3. (dovednost) art m, science f, talent mkuchařské uměníart m culinaire

Vyskytuje se v

bojový: bojová uměníarts martiaux

dupnout si: umět si dupnoutsavoir se montrer

herecký: herecké uměníart du comédien

krásný: krásná uměníbeaux-arts

kuchařský: kuchařské uměníart culinaire

kulinářský: kulinářské uměníart culinaire

milovník: milovník filmového uměnícinéphile

múzický: Akademie múzických uměníAcadémie des Arts du Spectacle

naivní: výtv. naivní uměníart naïf

pro: lit. umění pro uměníl'art pour l'art

prohrávat: umět/neumět prohrávatêtre bon/mauvais perdant

umět: umět dobře (po)raditêtre de bon conseil

výtvarný: výtvarná uměníarts plastiques, Beaux-Arts

výtvarný: Akademie výtvarných uměníAcadémie des Beaux-Arts

který: Zazpívala všechny písně, které uměla.Elle a chanté toutes les chansons qu'elle connaissait.

otáčet se: umět se otáčets'y connaître

plavat: umět plavatsavoir nager

umět: umět francouzskyparler français

umět: Neumím plavat!Je ne sais pas nager !

bruslit: hovor., expr. umět v tom dobře bruslitsavoir bien se débrouiller

dobře: umět dobře mluvitavoir de la conversation

chodit: Umí v tom chodit.Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.

mrskat: umět co, jako když bičem mrskáconnaître qqch sur le bout des doigts

otčenáš: umět co jako otčenášsavoir qqch comme son Pater

počítat: Tváří se, že neumí do pěti počítat.Elle fait la sainte nitouche.

prodat se: umět se prodatsavoir se vendre