Hlavní obsah

schopnosti

Vyskytuje se v

schopnost: ekon. platební schopnostsolvabilité

absorbant: pouvoir absorbantabsorpční schopnost

aptitude: aptitudes requises pour exercer une activitézískané schopnosti k vykonávání nějaké aktivity

moyen: ne pas avoir de grands moyensnemít zvláštní schopnosti