Hlavní obsah

schopnosti

Vyskytuje se v

absorbant: absorpční schopnostpouvoir absorbant

aptitude: získané schopnosti k vykonávání nějaké aktivityaptitudes requises pour exercer une activité

moyen: nemít zvláštní schopnostine pas avoir de grands moyens

schopnost: ekon. platební schopnostsolvabilité