Hlavní obsah

síla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (fyzikální působení) force f(fyzická) puissance f(tlak ap.) poussée fhnací sílaforce f de propulsion/motricetažná sílaforce f de tractionpřírodní sílyforces f pl de la nature
  2. (fyzická, duševní ap.) vigueur f, force f, effort m, tonus m(slov, médií ap.) puissance fsíla osobnosticharisme mmít síluavoir la force/du nerfbýt u konce se silamiêtre sur les dentsvší siloude toutes ses forces
  3. (nositel síly) force f, puissance fadministrativní sílypersonnel m administratif
  4. (kolektivní moc) force fletecké sílyforces f pl aériennespořádkové sílyforces f pl d'ordreužití sílyusage m de la force
  5. (hlasu ap.) intensité f(větru, citu ap.) violence fsíla zemětřesenímagnitude f
  6. (tloušťka) épaisseur f(zdi ap.) grosseur f(plochého předmětu) carre f

Vyskytuje se v

dostředivý: fyz. dostředivá sílaforce centripète

dvojice: fyz. dvojice silcouple de forces

kupní: kupní sílapouvoir d'achat

měřit: měřit sílycomparer les forces

mužný: mužná sílaforce virile

odpudivý: fyz. odpudivé sílyforces répulsives

přitažlivý: přitažlivá sílaforce d'attraction

setrvačný: fyz. setrvačná sílaforce d'inertie

tažný: fyz. tažná sílaforce de traction

tvůrčí: tvůrčí sílaforce créatrice

nový: nabýt nových silreconstituer ses forces

achat: kupní sílaekon. pouvoir d'achat

force: být se silami u konce, být u konce svých silêtre à bout de forces

impulsion: hybná sílaforce d'impulsion

mieux: ze všech silde son mieux

pouvoir: kupní síla, koupěschopnostekon. pouvoir d'achat

savoir: Co mu síly stačí., Ze všech sil.Tout ce qu'il sait.

tour: vší silou, ze všech silà tour de bras

traction: tažná sílaforce de traction

dépasser: To je nad mé síly.Cela dépasse mes forces.

redonner: obnovit sílyredonner des forces

chandelle: plýtvat penězi/silamibrûler la chandelle par les deux bouts

cœur: ze všech silde tout son cœur

désespoir: zoufalé vzepětí sil když je vše ztracenol'énergie du désespoir

essayer: vyzkoušet svou síluessayer sa force

fer: přetlačování rukou, páka, přen. měření silbras de fer

mécanique: sebrat všechny sílyremonter la mécanique

raccourcir: ze všech sil, vší silou, vší mocíà bras raccourcis

ramasser: sbírat své sílyramasser ses forces

reconstituer: nabý(va)t nových silreconstituer ses forces

réparer: načerpat nových sil, znovu nabrat sílyréparer ses forces

souffle: životní sílasouffle vital

union: V jednotě je síla.L'union fait la force.

síla: hnací sílaforce de propulsion/motrice