Hlavní obsah

jinak

Vyskytuje se v

indication: sauf indication contrairenení-li stanoveno jinak, až do odvolání

quoi: faute de quoijinak

part: À part cela tout va bien.Jinak je všechno v pořádku.

égal: toutes choses égales d'ailleursza jinak stejných okolností