Hlavní obsah

fixer [fikse]

Vyskytuje se v

fixer: usídlit se, usadit se o místě pobytu, bydlištise fixer

barre: hrazdabarre fixe

domicile: osoba bez trvalého bydlištěsans domicile fixe

point: motorová zkouška před vzlétnutímpoint fixe

idée: utkvělá myšlenka, fixní ideaidée fixe

bydliště: trvalé bydlištědomicile fixe

cena: stanovit cenufixer le prix

fixní: ekon. fixní kapitálcapital fixe

idea: fixní idea utkvělá představaidée fixe

linka: pevná linkaligne fixe

myšlenka: utkvělá myšlenkaidée fixe

pevný: pevná telefonní linkaligne fixe

představa: utkvělá představaidée fixe

trvalý: osoba bez trvalého bydlištěpersonne sans domicile fixe

určitý: v/na určitý denà jour fixe/nommé

utkvělý: utkvělá myšlenkaidée fixe

dojednat: dojednat si schůzku s kýmfixer un rendez-vous avec qqn

sraz: dát si sraz s kýmfixer un rendez-vous avec qqn

vypsat: vypsat volbyfixer la date des élections, CaF déclencher des élections

pozor: Pozor!Fixe !

fixe: pozor! vojenský povelfixe!