Hlavní obsah

byt

Podstatné jméno, rod mužský

  • appartement m, logement mbyt k pronajmutíappartement à louerdvoupokojový byt(appartement de) deux pièces m

Vyskytuje se v

branka: dát brankumarquer un but

čtyřpokojový: čtyřpokojový byts kuchyní cinq-pièces , appartement de cinq chambres, T4 , bez kuchyně také quatre-pièces

objednávka: dodat objednávku do bytulivrer une commande à domicile

podzemí: byt v podzemíappartement au sous-sol

příslušenství: společné příslušenství (bytu)parties communes (d'un appartement)

strop: byt s nízkým stropemappartement bas de plafond

účel: za účelem čehodans le but de qqch, dans l'intention de faire qqch

vápno: sport. malé vápnozone de but

výchovný: výchovný cílbut éducateur

gól: dát gólmarquer un but

jeho, její, jejich: jeho/její byt/kabátson appartement/manteau

k, ke, ku: byt k pronajmutíappartement à louer

mít: Byt má pět pokojů.L'appartement a cinq chambres.

o: byt o dvou pokojíchappartement de deux pièces

rozstřel: penaltový rozstřelséance de tirs au but

cíl: jít přímo k cílialler droit au but

přímo: jít přímo na věcaller droit au but

servítek: bez servítkůde but en blanc, mluvit carrément

but: atteindre le butzasáhnout cíl

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

but: dans le but de qqchza účelem čeho

lucratif: práv. association à but non lucratifnezisková společnost

marquer: marquer un butskórovat, dát branku

modéré: habitation à loyer modéré H. L. M.byty s regulovaným nájmem ve Francii

appartement: appartement à louerbyt k pronajmutí

chauffer: chauffer un appartementvytápět byt

distribuer: distribuer un appartementrozvrhnout byt

installer: installer un appartementzařídit byt

nourri: être logé et nourribýt na byt a stravu

pair: travailler au pairpracovat za byt a stravu/jako au pair

but: aller droit au butjít přímo k cíli

droit: aller droit au butjít přímo na věc

meuble: s'installer dans ses meubleszařídit si byt

pendre: pendre la crémaillère(o)slavit kolaudaci, slavnostně zkolaudovat nový byt

gardien: gardien/gardienne (de but)brankář/brankářka

but: de but en blancnáhle, znenadání, zpříma