Hlavní obsah

whit [wɪt]

Vyskytuje se v

drobet: ani drobet čehonot a whit of sth

svatodušní: svatodušní svátkyWhitsun(tide), Whit, letnice Pentecost

ani: ani za mákform. not a whit, no whit, not at all

vejít se: ani co by se za nehet vešlo vůbec nicnot a whit

whit: vůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za máknot a/one whit, no whit