Hlavní obsah

vojenský

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

cvičení: vojenské/požární cvičenímilitary/fire exercise

posila: voj. vojenské posily(military) reinforcements

potenciál: vojenský potenciálmilitary potential/capacity

prostor: vojenský prostormilitary area

přehlídka: voj. vojenská přehlídkamilitary parade

převrat: vojenský převratmilitary coup

přísaha: vojenská přísahamilitary oath (of office)

síla: voj. vojenské sílymilitary forces

služba: základní vojenská službaconscription, (compulsory) military service, BrE national service

technika: voj. vojenská technika vozidlamilitary vehicles

uniforma: vojenská/policejní/školní uniformamilitary/police/school uniform

vyznamenání: vojenské/státní vyznamenánímilitary/state decoration

vzpoura: vojenská/námořní vzpouramilitary/naval mutiny

základna: voj. vojenská/letecká/ponorková základnamilitary/air/submarine base

zásah: vojenský zásahmilitary action/proti jinému státu intervention

tábořiště: stanové/vojenské tábořištětented/military camp

academy: vojenská akademiemilitary academy

advocate: vojenský prokurátorvoj. judge advocate

auxiliary: pomocné vojenské oddíly zprav. jiných národnostívoj. auxiliary troops

boot: vojenská bota, kanadacombat boot

capability: vojenský potenciálmilitary capability

combat: kanady, vojenské botyvoj. combat boots

compound: vojenský objektmilitary compound

dictatorship: vojenská diktaturamilitary dictatorship

dispensation: prominutí vojenské službydispensation from military service

dodger: odpírač vojenské službyhl. AmE draft dodger

field: zahájit vojenskou operaci, zahájit kampaň, sport. nastoupit do hry, jít do pole o hráčitake the field

hall: společná (vojenská) jídelnamess hall

judge: vojenský soudcepráv. judge advocate

march: defilovat, pochodovat na přehlídce, konat vojenskou přehlídkumarch past

military: vojenská akademiemilitary academy

navy: loď vojenského námořnictvanavy ship

non-combatant: pomocný vojenský personálnon-combatants

objector: odpírač vojenské služby z přesvědčeníconscientious objector

pilot: vojenský kaplan, duchovní, flanďákvoj., slang. sky pilot

presence: vojenská přítomnost, posádka v cizí zemimilitary presence

tribunal: vojenský soudmilitary tribunal

troop: transportér, vojenský dopravní letoun, dopravní vojenské plavidlovoj. troop carrier

universal: všeobecný vojenský výcvikuniversal military training

war: vojenský zajatecký táborprisoner of war camp POW camp

dodge: vyhnout se vojenské službědodge military service

vojenský: vojenská službamilitary service