Hlavní obsah

military [ˈmɪlɪtərɪ or -trɪ]

Přídavné jméno

  • voj.vojenský, armádnímilitary academyvojenská akademiemilitary headquartersvojenský štáb, vojenské velitelstvísport. military presszdvih činky z ramen nad hlavumilitary honoursvojenské pocty při významném pohřbu

Podstatné jménopl. -ries/-ry

Vyskytuje se v

military: armádathe military

academy: vojenská akademiemilitary academy

capability: vojenský potenciálmilitary capability

complex: vojensko-průmyslový komplexmilitary-industrial complex

compound: vojenský objektmilitary compound

dictatorship: vojenská diktaturamilitary dictatorship

dispensation: prominutí vojenské službydispensation from military service

occupation: okupovaný vojskemunder military occupation

personnel: vojáci, vojskovoj. military personnel

presence: vojenská přítomnost, posádka v cizí zemimilitary presence

tribunal: vojenský soudmilitary tribunal

universal: všeobecný vojenský výcvikuniversal military training

dodge: vyhnout se vojenské službědodge military service

branný: branná povinnostcompulsory military service

cvičení: vojenské/požární cvičenímilitary/fire exercise

jít: jít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) service

posila: voj. vojenské posily(military) reinforcements

potenciál: vojenský potenciálmilitary potential/capacity

prostor: vojenský prostormilitary area

přehlídka: voj. vojenská přehlídkamilitary parade

převrat: vojenský převratmilitary coup

přísaha: vojenská přísahamilitary oath (of office)

síla: voj. vojenské sílymilitary forces

služba: základní vojenská službaconscription, (compulsory) military service, BrE national service

technika: voj. vojenská technika vozidlamilitary vehicles

uniforma: vojenská/policejní/školní uniformamilitary/police/school uniform

vojenský: vojenská službamilitary service

vyznamenání: vojenské/státní vyznamenánímilitary/state decoration

vzpoura: vojenská/námořní vzpouramilitary/naval mutiny

základna: voj. vojenská/letecká/ponorková základnamilitary/air/submarine base

zásah: vojenský zásahmilitary action/proti jinému státu intervention

tábořiště: stanové/vojenské tábořištětented/military camp

vojna: být na vojnědo one's military service

engagement: ozbrojený střet vojenský(military) engagement