Hlavní obsah

stem [stem]

Vyskytuje se v

and: tři sta padesátthree hundred and fifty

hundred: dvě stě dvacettwo hundred and twenty

kmenový: stem cellskmenové buňky

padesát: sto padesáthundred and fifty

sto: na sto procent vědět jistěfor a fact, for sure

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

o: kniha o sto stranáchbook of one hundred pages

prohrát: Prohrál dvě stě korun.He lost two hundred crowns.

tisíc: tisíc osm set dvacet letopočeteighteen twenty

stem: from stem to sternúplně celý, od přídě po záď o lodi