Hlavní obsah

roofing [ˈruːfɪŋ]

Vyskytuje se v

roofing: střešní krytina materiálroofing (material)

bell: zvonovitá střechabell roof

boarding: podklad krytiny, bednění střechystav. roof boarding

pyramidal: jehlanová střechapyramidal roof

rack: střešní nosič autaroof rack

rafter: krokvová střecharafter roof

retractable: stahovací střecha auta ap., zatahovací střecha stadionu ap.retractable roof

shingle: šindelová střechashingle roof

thatch: došková střechathatch roof

tiler: pokrývačroof tiler

tiling: tašky krytina, tašková krytinaroof tiling

truss: (střešní) vazníkstav. (roof) truss

unsupported: nepodepřená střecha, nepodepřená štolaunsupported roof

leak: Do střechy zatéká.The roof is leaking.

hit: vyletět rozčíleně, rozzuřit sehit the roof

pokrývačský: pokrývačské práceroofing works

převis: stav. převis střechyroof overhang

stahovací: stahovací střechaauta folding roof, kočárku hood

střecha: sedlová střechasaddle(back) roof

střešní: střešní oknoauta sunroof, budovy roof light, skylight, vikýřové dormer (window), světlíkové fanlight

spadnout: Spadl ze střechy.He fell from the roof.

zatékat: Střechou zatéká.The roof is leaking.

stání: nemít stání být neklidnýbe restless, be like a cat on a hot tin roof, be on tenterhooks, have itchy feet

trní: být jako na trníbe on tenterhooks, be like a cat on a hot tin roof

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof, BrE do one's nut

vyskočit: vyskočit z kůže rozčílit sego through/hit the roof

roof: patro (úst)the roof of the mouth