Hlavní obsah

proportion [prəˈpɔːʃən]

Vyskytuje se v

nepřímý: mat. nepřímá úměrnostinverse proportion

poměr: v poměru k čemuvzhledem k in relation to, relative to sth, úměrně in proportion to sth

porovnání: v porovnání s čím, k čemuin comparison, compared with/to sth, relative to sth, v poměru k in proportion to sth

přímo: přímo úměrně čemuin (direct) proportion to sth

přímý: mat. přímá úměradirect proportion

úměra: mat. přímá/nepřímá úměradirect/inverse proportion

úměrnost: mat. přímá úměrnostdirect proportion

proportion: ve skutečné velikostat full proportion