Hlavní obsah

notes

Vyskytuje se v

liner note: liner notestext na obalu desky, CD disku ap.

note: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

cautionary: cautionary notevarování, upozornění (na nebezpečí) písemné

compare: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

delivery: delivery note/timedodací list/lhůta

dispatch: dispatch noteprůvodka

explanatory: explanatory notesvysvětlivky

marginal: marginal notespoznámky na okraji stránky

pound: ten pound notedesetilibrovka

quarter: AmE hud. quarter notečtvrťová nota

ransom: ransom notedopis s požadavkem výkupného

shipping: shipping noteseznam přepravovaného zboží, dopravní průvodka

take: take a noteudělat si poznámku zapsat si něco

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

top: hud. top notenejvyšší tón

sound: He sounded a note of caution.Nabádal k opatrnosti.

bankovka: five pound note/five dollar billpětilibrová/pětidolarová bankovka

čistě: pitch-perfect, note-perfectčistě zahraný/zazpívaný melodie ap.

dělat: take notesdělat si poznámky

nota: minim, AmE half-notepůlová nota

poznámka: take notesdělat si poznámky

půlový: minim, AmE half-notehud. půlová nota

úpis: IOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory noteekon. dlužní úpis

zápisek: notes, jottingszápisky

nutno: It should be noted that..., It must be said that...Nutno podotknout, že...

opatřit: supply sth with notesopatřit co poznámkami knihu ap.

povšimnout si: Please notice/note that...Povšimněte si prosím, že...

zaznamenat: He took a note.Zaznamenal si to.

hřebíček: hit the nail on the head, hit the right note, score a bull's eyetrefit hřebíček na hlavičku