Hlavní obsah

most is

mostvětšina

muchvelmi, velice, moc, mnoho, hodně

isje

bebýt

bemít

Vyskytuje se v

how: Kolik to stojí?How much is it?

more: Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...What impressed me more was that ...

much: Kolik to stojí?How much is it?

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?, How much does it make?

jich: Kolik jich je?How many are they?, How many of them are there?

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

stát: Kolik to stojí?How much is it/does it cost?

za: Kolik je to za noc?How much is it per night?

škodit: Všeho moc škodí.(It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.