Hlavní obsah

gift [gɪft]

Sloveso

Vyskytuje se v

coupon: dárkový poukaz na zbožígift coupon

deed: darovací/převodní/postupní listinadeed of gift/transfer/assignment

gift: dárek k narozeninámbirthday gift

lavish: zahrnovat koho dárkylavish gifts on sb, lavish sb with gifts

token: dárkový poukaz na zbožígift token

voucher: dárkový poukazgift voucher

would: Nechtěla přijmout jeho dar.She wouldn't accept his gift.

dar: dostat co daremget sth as a gift

dárek: dárek k narozeninámbirthday gift/present

dárkový: dárkové předmětygift items

poukaz: dárkový poukazgift token/voucher

shůry: dar/seslaný shůrygift/sent from above

štědrý: štědrý dargenerous gift

hledět: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.

gab: dobrá vyřídilka/výřečnostthe gift of the gab