Hlavní obsah

differ [ˈdɪfə]

Sloveso

  1. from sth in sth lišit se od čeho v čem
  2. about/on sth různit/rozcházet se v názoru, neshodovat se v čemopinions differnázory se různíagree to differnepokoušet se shodnout, ponechat si každý svůj názor

Vyskytuje se v

widely: Naše názory se výrazně liší.Our opinions differ widely.

co: Jak co. přijde na toIt differs.

který: jak kterýit differs, přijde na to it depends

různit se: Názory se různí.Opinions differ.

souhlasit: nesouhlasit s kýmdisagree with sb, rozcházet se v názorech differ with sb

významně: významně se lišit od čehodiffer significantly from sth

differ: názory se různíopinions differ