Hlavní obsah

dare [deə]

Vyskytuje se v

floral: květinové dary, květinová výzdoba k uctění ap.floral tribute

gift: dar od Boha, boží dara gift from God, God's gift

grace: pomodlit se před jídlem, poděkovat za dary (boží)say grace

leave: dar na rozloučenou při odchodu z podniku ap.leaving present

wedding: svatební darwedding present

would: Nechtěla přijmout jeho dar.She wouldn't accept his gift.

dar: dostat co daremget sth as a gift

shůry: dar/seslaný shůrygift/sent from above

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

dovolit si: I would never dare.To bych si nikdy nedovolil.

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

odvážit se: I didn't dare to tell him.Neodvážil jsem se mu to říct.

opovážit se: Don't you dare!Opovaž se! nedělej to

smělý: If I may dare ask ...Že jsem tak smělý ...

štědrý: štědrý dargenerous gift

troufat si: He is too daring.Moc si troufá.

vyzývat: Her eyes dared him to do it.Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.

husarský: daring feat/deed, escapade, zast. derring-do, velký výkon tour de forcehusarský kousek

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka