Hlavní obsah

cool [kuːl]

Podstatné jméno

Fráze

  1. hovor.cool it uklidni se
  2. keep one's cool zachovat si chladnou hlavulose one's coolztratit hlavu

Vyskytuje se v

cool: sth (o)chladit, zchladit co, vychladnoutcool (down)

blower: chlazení ventilátoremtech. blower cooling

wine: chladič na vínowine cooler

blow: Fouknul do čaje, aby ho zchladil.He blew on his tea to cool it.

feel: chladný povrch železného křeslathe cool feel of iron chair

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels

chladicí: chladicí věžcooling tower

chlazení: chlazení vzduchemair-cooling

nechat: nechat koho čekatkeep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand up

reaktor: vodou chlazený reaktorwater-cooled reactor

rozmyšlení: práv. lhůta na rozmyšlení u smlouvy ap.cooling-off period

bomba: To je bomba! parádaThat's cool!, Whacko!

paráda: To je paráda! superThat's great/slang. awesome/hovor. cool!, It's a dream!

hlava: ztratit hlavulose one's head/cool

zachovat: zachovat si chladnou hlavukeep a cool head