Hlavní obsah

chápání

Vyskytuje se v

chápat: špatně chápat koho/comisunderstand, misapprehend sb/sth

chápat: hovor. Chápeš (to)?(Do you) Get it?, slang. Dig that?

chápat: chápu.I see., I get the point.

chápat: Nechápu.I don't understand.

vymykat se: To se vymyká mému chápání.That is way beyond me.

comprehension: beyond sb's comprehensionnad čí chápání, nepochopitelný pro koho

drift: catch/get sb's driftchápat kam kdo směřuje ve svém sdělení ap.

grasp: be beyond sb's graspbýt nad čí chápání

mystify: be mystified by sthvůbec nechápat co

understanding: have an understanding of sthrozumět čemu, vyznat se v čem, chápat co, mít znalosti o čem

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

drift: Do you catch my drift?Chápeš, kam tím mířím?, Chápeš, co říkám?, Chytáš se?

follow: Do you follow (me)?Chápeš (mě)?

get: Do you get it?Chápeš?

puzzle: This puzzles me.To mi nejde do hlavy., To vůbec nechápu.

take: take sb's pointchápat koho, rozumět komu

with: Are you with me?Sleduješ mě?, Chápeš (co ti říkám)?

boggle: the mind boggles at sthnad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápání