Hlavní obsah

attorney [əˈtɜːnɪ]

Vyskytuje se v

letter: plná moc, zmocněnířidč. letter of attorney

patent: patentový zástupcepatent attorney/agent

power of attorney: vybavit koho plnou mocígrant sb power of attorney

moc: práv. plná mocpower of attorney, zmocnění procuration

patentový: patentový zástupce/úřadpatent attorney/office

plný: práv. plná mocpower of attorney, procuration

právní: právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, AmE attorney, u vyšší instance BrE barrister, nižší instance solicitor

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sb

zástupce: práv. právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defender

zastupitelství: práv. státní zastupitelstvíúřad state attorney's office, (public) prosecutor's office

žalobce: státní žalobcepublic prosecutor, prosecuting officer/AmE attorney

attorney: státní zástupce v USAprosecuting attorney