Hlavní obsah

šestý

Vyskytuje se v

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pádnominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)

hrozit: Hrozí mu až šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

nalistovat: Nalistuj(te) si stranu šest.Turn to page six.

nás: Je nás šest.There are six of us.

sto: o sto šestvelmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather, mluvit nineteen to a dozen

from: Osm bez dvou je šest.Two from eight leaves six.

instant: váš dopis ze šestého tohoto měsíceyour letter of the 6th instant

make: Dohromady to dává šest.It makes six in all.

pregnant: Je v šestém měsíci.She is six months pregnant.

round: Vystřelil šestkrát.He fired six rounds.

to: tři čtvrtě na šestquarter to six