Hlavní obsah

šestý

Vyskytuje se v

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pádnominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)

hrozit: Hrozí mu až šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

nalistovat: Nalistuj(te) si stranu šest.Turn to page six.

nás: Je nás šest.There are six of us.

sto: o sto šestvelmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

instant: your letter of the 6th instantváš dopis ze šestého tohoto měsíce

make: It makes six in all.Dohromady to dává šest.

pregnant: She is six months pregnant.Je v šestém měsíci.

round: He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

to: quarter to sixtři čtvrtě na šest