Hlavní obsah

šest

Vyskytuje se v

hrozit: Hrozí mu až šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

nalistovat: Nalistuj(te) si stranu šest.Turn to page six.

nás: Je nás šest.There are six of us.

sto: o sto šestvelmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

make: It makes six in all.Dohromady to dává šest.

round: He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

to: quarter to sixtři čtvrtě na šest