Hlavní obsah

znovu

Vyskytuje se v

oženit se: znovu se oženitremarry, marry again

přehrát: přehrát co znovureplay sth

zase: zase a znovuover and over (again)

nabrat: nabrat znovu silrecover one's strengths

propuknout: Znovu propukla válka.The war burst out again.

again: ještě jednou, znovuonce again

poise: získat zpět svou rovnováhu, znovu se uklidnitrecover one's poise

reborn: znovu se zroditbe reborn

remand: vrátit koho do vyšetřovací vazby, znovu poslat koho do vazby obžalovanéhopráv. remand sb in custody

renew: znovu vyzvatrenew one's appeal

restart: znovu nastartovat motorrestart the engine

resume: znovu se ujmout svých povinnostíresume one's duties

get back: Nemohla znovu usnout.She couldn't get back to sleep.

go: Zkus to znovu.Have another go.

keep: Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?Can you keep it from happening again?

more: ještě jednou, znovu, opětonce more