Hlavní obsah

warring [ˈwɔːrɪŋ]

Vyskytuje se v

attrition: war of attritionopotřebovací válka

Boer: hist. Boer Warbúrská válka

declaration: declaration of warvyhlášení války

declare: declare war on sbvyhlásit válku komu

economic: economic war(fare)hospodářská válka

global: global warglobální válka

guerrilla: guerilla war(fare)partyzánská válka, gerila

Gulf: the Gulf Warválka v zálivu

hero: war heroválečný hrdina

hundred: hist. Hundred Year's Warstoletá válka

indemnity: war indemnityválečné odškodnění

Korean: the Korean Warkorejská válka

prisoner: war prisonersváleční zajatci

proclamation: proclamation of independence/warvyhlášení nezávislosti/války

ravages: ravages of warválečná zkáza, hrůzy války

returnee: war returneesváleční navrátilci

seven: the Seven Years Warsedmiletá válka

spoil: the spoils of warválečná kořist

war: state of warválečný stav

war crime: war crime trialproces s válečnými zločinci

world war: World War I/IIprvní/druhá světová válka

make: We are making a film about war.Natáčíme film o válce.

hrdina: war heroválečný hrdina

křížový: The Crusade, The War of the Crosskřížová výprava

nezávislost: War of Independencehist. Válka za nezávislost americká

občanský: civil warobčanská válka

pokřik: war cry, indiánský war whoopválečný pokřik

první: World War I, the first world war, zkr. WWIprvní světová válka

připravovat se: be preparing for warpřipravovat se na válku

reparace: war reparationsválečné reparace

stoletý: the Hundred Years' Warhist. stoletá válka

studený: the cold warstudená válka

světový: First/Second World War, World War I/IIhist. 1./2. světová válka

třicetiletý: Thirty Year(s') Warhist. třicetiletá válka

válečný: war criminal/crime/heroválečný zločinec/zločin/hrdina

válka: Cold Warstudená válka

vyhlásit: declare war on sb/a ceasefire/independencevyhlásit válku komu/klid zbraní/nezávislost

vyhlášení: declaration of warvyhlášení války

vypovědět: declare war on sbvypovědět válku komu

zpravodaj: war reporter/correspondentválečný zpravodaj

běženec: war refugeesváleční běženci

propuknout: The war burst out again.Znovu propukla válka.

proti: a war on drugsválka proti drogám

rozpoutat: start a warrozpoutat válku

však: The war is over, however the disputes go on.Válka skončila, spory však pokračují.

za: during the warza války

účel: The end justifies the means., All's fair in love and war.Účel světí prostředky.

civil war: American Civil Warválka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865