Hlavní obsah

warring [ˈwɔːrɪŋ]

Vyskytuje se v

attrition: war of attritionopotřebovací válka

Boer: hist. Boer Warbúrská válka

civil war: American Civil Warválka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865

declaration: declaration of warvyhlášení války

declare: declare war on sbvyhlásit válku komu

economic: economic war(fare)hospodářská válka

global: global warglobální válka

guerrilla: guerilla war(fare)partyzánská válka, gerila

Gulf: the Gulf Warválka v zálivu

hero: war heroválečný hrdina

hundred: hist. Hundred Year's Warstoletá válka

indemnity: war indemnityválečné odškodnění

Korean: the Korean Warkorejská válka

prisoner: war prisonersváleční zajatci

proclamation: proclamation of independence/warvyhlášení nezávislosti/války

ravages: ravages of warválečná zkáza, hrůzy války

returnee: war returneesváleční navrátilci

revolutionary: (American) Revolutionary War(Americká) válka za nezávislost

seven: the Seven Years Warsedmiletá válka

spoil: the spoils of warválečná kořist

war: state of warválečný stav

war: declare war on sbvyhlásit komu válku

war: be at war with sbbýt ve válečném stavu, být ve válce, válčit s kým

war: make war on sb/sthvést válku s kým/čím

war: war debtsválečné dluhy

war: war-torn, war-wornválkou zničený

war: prisoner of war camp POW campvojenský zajatecký tábor

war: sinews of warhnací síla válečné mašinérie, co roztáčí kola války peníze, zbraně ap.

war: class wartřídní boj

war: trade warobchodní válka

war: ekon. tariff warcelní válka

war crime: war crime trialproces s válečnými zločinci

world war: World War I/IIprvní/druhá světová válka

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

long: The war wasn't long in coming.Válka na sebe nedala dlouho čekat.

make: We're making a film about war.Natáčíme film o válce.

hrdina: válečný hrdinawar hero

křížový: křížová výpravaThe Crusade, The War of the Cross

nezávislost: hist. Válka za nezávislost americkáWar of Independence

občanský: občanská válkacivil war

pokřik: válečný pokřikwar cry, indiánský war whoop

první: první světová válkaWorld War I, the first world war, zkr. WWI

připravovat se: připravovat se na válkube preparing for war

reparace: válečné reparacewar reparations

stoletý: hist. stoletá válkathe Hundred Years' War

studený: studená válkathe cold war

světový: hist. 1./2. světová válkaFirst/Second World War, World War I/II

třicetiletý: hist. třicetiletá válkaThirty Year(s') War

válečný: válečný zločinec/zločin/hrdinawar criminal/crime/hero

válka: studená válkaCold War

válka: hist. první/druhá světová válkathe First/Second World War, World War I/II

válka: vést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

vyhlásit: vyhlásit válku komu/klid zbraní/nezávislostdeclare war on sb/a ceasefire/independence

vyhlášení: vyhlášení válkydeclaration of war

vypovědět: vypovědět válku komudeclare war on sb

zpravodaj: válečný zpravodajwar reporter/correspondent

běženec: váleční běženciwar refugees

propuknout: Znovu propukla válka.The war burst out again.

proti: válka proti drogáma war on drugs

rozpoutat: rozpoutat válkustart a war

válečný: válečný filmwar film/hl. AmE movie

válka: za válkyduring the war

válka: být ve válce s kýmbe at war with sb

válka: vyhlásit válku komudeclare war against/on sb

však: Válka skončila, spory však pokračují.The war is over, however the disputes go on.

za: za válkyduring the war