Hlavní obsah

seven [ˈsevən]

Číslovka

  • sedm(ička) číslovka, sedmathe Seven Years Warsedmiletá válkaastron. the Seven SistersPlejády, Kuřátka souhvězdí

Vyskytuje se v

wonder: a nine/one/seven-day wondersenzace s jepičím životem

deadly: náb. seven deadly sinssedm smrtelných hříchů

rugby: rugby sevenssedmičkové ragby

point: Five point seven.Pět celých sedm.

dopředu: seven days' noticeoznámení sedm dní dopředu

sedma: seven of heartssrdcová sedma

sedmitečný: seven-spot ladybird, AmE seven-spotted lady beetle/ladybugzool. slunéčko sedmitečné

sluníčko: seven-spot ladybird, AmE seven-spotted lady beetleslunéčko sedmitečné

chytit: I must catch the seven o'clock train.Musím chytnout vlak v sedm.

kárový: seven of diamondskárová sedma

nastavit: Set the alarm clock for seven thirty.Nastav budík na půl osmou.

přesně: at seven sharppřesně v sedm

ráno: At seven a.m.V sedm ráno.

sedmička: seven of heartssedmička hercová karty

seven: the Seven Years Warsedmiletá válka