Hlavní obsah

vysvětlení

Vyskytuje se v

vysvětlit: pochopit co understand* sth, have*/see* an explanation for sth, make* sense of sthvysvětlit si

pravděpodobný: the most likely explanationnejpravděpodobnější vysvětlení

příklad: explain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu

ti: I will explain it to you.Já ti to vysvětlím.

lopata: explain sth in plain English/words of one syllablevysvětlit co po lopatě velmi jasně

example: explain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu

interpretation: put an interpretation on sthvyložit, vysvětlit co, podat výklad čeho

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

explanation: give an explanation of sthvysvětlit co, podat vysvětlení čeho

way: He said it by way of explanation.Řekl to jako vysvětlení.

home: press sth homesnažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit co

vysvětlení: You owe me an explanation.Dlužíte mi vysvětlení.