Hlavní obsah

tore [tɔː]

Související hesla

pt of tear

Vyskytuje se v

shed: shed tearsronit slzy

shred: tear sb/sth to shredsroztrhat na cucky, přen. ztrhat, rozcupovat koho/co kritikou

strip: tear a strip off sb, tear sb off a stripseřvat, sprdnout, sjet koho

tear: tearspláč, brekot

tear: be tornby sth být rozvrácen čím země válkou ap.

tear apart: tear sb apartzdrtit koho, rvát srdce komu

tear away: tear sb/sth awayfrom sth odtrhnout, odloučit koho/co od čeho

apart: tear sth apartroztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.

asunder: tear sth asunderroztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusy

close: be close to tearsmít slzy na krajíčku

duct: anat. tear ductslzný kanálek, slzovod

gas: tear gasslzný plyn

joy: tears of joyslzy štěstí/radosti

ligament: torn ligamentspřetržené vazy

teardrop: tear-drop shaped(ve) tvaru kapky, kapkovitého tvaru

war: war-torn, war-wornválkou zničený

half: He tore it in half.Roztrhl to vejpůl.

tattered: tattered and tornna cimprcampr

nudit: hovor. bore the pants off someone, bore sb to tearsnudit koho k smrti

odpoutat: take one's eyes off sth, tear one's eyes away from sthodpoutat zrak od čeho

pláč: burst into tearspropuknout v pláč

plyn: tear gasslzný plyn

propuknout: burst into tearspropuknout v pláč

roztrhnout: tear/rip one's sthroztrhnout si co oblečení

slzný: tear gasslzný plyn

vaz: strained/torn ligamentsnatažené/přetržené vazy

cucek: tear sth (in)to shredsroztrhat co na cucky

odtrhnout: take one's eyes off sth, tear one's eyes away from sthodtrhnout zrak od čeho

rvát: tear sth into piecesrvát co na kusy

téct: Tears were running down his cheeks.Po tvářích mu tekly slzy.

trhat: Don't tear the envelope.Netrhej tu obálku.

urvat: He tore off my sleeve.Urval mi rukáv.

zadržet: hold back one's tearszadržet slzy

kapka: tear a strip of sb, BrE give sb a ticking offhovor. dát komu kapky seřvat

roznést: porazit ap. make mincemeat (out) of sb, kritikou tear sb/sth to shreds, BrE slate sth, argumenty ap. drive a coach and horses through sthroznést koho/co na kopytech

smlsnout si: roznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to piecespřen. hovor. smlsnout si na kom

vlas: tear one's hair, beat one's breastpřen. rvát si vlasy

bore: bore sb to tearsnudit koho k smrti