Hlavní obsah

teeth [tiːθ]

Vyskytuje se v

enamel: (tooth) enamel(zubní) sklovina

gnash: gnash one's teethskřípat zuby rozčilením ap.

grind: grind one's teethskřípat zuby

incisor: incisor (tooth)řezák zub

tooth: teethsíla, účinnost zákona ap., autorita organizace ap.

bare: bare one's teethvycenit zuby

brush: brush one's teethvyčistit si zuby

clench: clench one's teethzatnout zuby

decayed: decayed teethzkažené zuby

discoloured: discoloured teethzažloutlé zuby

false: false teethumělý chrup

grit: grit one's teethskřípat zuby zlostí ap.

jaw: jaw-toothstolička

milk tooth: milk teethmléčný chrup, mléčné zuby

nail: fight tooth and nailbojovat zuby nehty

permanent: anat. permanent teethtrvalý chrup

second: second teethdruhé zuby

spike: zeměd. spike-tooth harrowhřebové brány

grate: grate one's teeth(za)skřípat zuby

pull: pull a tooth (out)vytrhnout zub

cenit: show/bare one's teeth, zubit se grincenit zuby

falešný: false teeth, denturefalešný chrup

chrup: denture, hovor. false teeth, plastový na patro dental plateumělý chrup

lůžko: tooth socket, alveoluszubní lůžko

mléčný: milk/baby tooth, deciduous tooth, primary toothmléčný zub

mlsat: být mlsný have a sweet tooth, like sweetsrád mlsat

ozubený: gearwheel, cogwheel, toothed wheel, řetězové sprockettech. ozubené kolo

předkus: overshot/undershot teethzuby s horním/se spodním předkusem

skřípání: teeth-grinding, grinding of teeth, i zlostné ap. gnashing of teethskřípání zuby

skřípat: grind one's teeth, zlostí gnash one's teethskřípat zuby

umělý: denture(s), false teeth, pastová část na patro dental plateumělý chrup

vycenit: bare one's teeth, zazubit se grin, smile broadlyvycenit zuby

vyrazit: knock out sb's toothvyrazit zub komu

zatnout: clench one's fists/teethzatnout pěsti/zuby

zkažený: decayed/carious teethzkažené zuby

zub: false/artificial teethumělé zuby

zubní: tooth decay, (dental) carieszubní kaz

cvakat: His teeth chattered.Cvakal zuby.

čistit: brush one's teethčistit si zuby

jektat: His teeth chattered.Jektal zuby.

louskat: He was cracking nuts with his teeth.Louskal ořechy zuby.

protéza: dentures, dental prosthesis/plate, hovor. false teethzubní protéza

přední: front teethpřední zuby

šťourat (se): pick one's teeth/nosešťourat se v zubech/nose

trnout: Ice cream hurts my teeth.Ze zmrzliny mi trnou zuby.

vrtat se: pick one's nose/teethvrtat se v nose/zubech

vyčistit: brush one's teethvyčistit si zuby

vyražený: knocked-out toothvyražený zub

vytrhnout: have a tooth pulled outnechat si vytrhnout zub

zdravý: healthy teethzdravé zuby

lhát: hovor. He's lying through his teeth.Lže, jako když tiskne.

nerv: get on sb's nerves, set sb's teeth on the edge, fray sb's nervesjít/lézt komu na nervy

po: be sick of sth, be fed up to the teeth with sthmít až po krk čeho

zaskřípat: grind one's teethzaskřípat zuby

bit: get the bit between one's teethzakousnout se do toho s nadšením do nějaké práce